Dog Academy

9 Tuotetta

Koulutuksemme perustuu koiran ja erityisesti ohjaajan yksilölliseen kouluttamiseen. Emme usko, että on olemassa tiettyä perusratkaisua, joka toimii jokaiselle koiralle ja jokaiselle ohjaajalle. Ennen koulutuksen alkamista arvioimme ensin millainen koira on, miten koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö sujuu, mistä mahdolliset ongelmat johtuvat ja mikä olisi paras ratkaisu juuri sille koiralle ja ohjaajalle.

Koulutuksessa pyritään vahvistamaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja etenkin koiran luontaisia taipumuksia oikeaan toimintaan. Erityisesti pyrimme opettamaan ohjaajan itse lukemaan omaa koiraa oikein ja toimimaan tilanteessa tarpeen mukaisesti. Pyrimme vahvistamaan oikeita toimintoja positiivisella vahvistamisella. Pyrkimyksenä on, että koira itse oppisi mistä toiminnasta se saa vahvistetta. Tässä otamme koiran huomioon yksilönä ja pyrimme kouluttamaan ohjaajalle, minkä koira kokee palkkioksi missäkin tilanteessa. Neuvomme miten ohjaaja pystyy vahvistamaan oikeaa käyttäytymistä oikeaan aikaan ja miten ohjaajan tulee poistaa koiralta palkkion mahdollisuus koiran tehdessä asiat väärin.

  • Näkymä