Kundregister

Sammanfattning  av Kelpo Kepo Abs kundregister för nättjänsten www.kelpokepo.fi.

Kundregister följer personuppgiftslagen

Registret ägs av:

Kelpo Kepo Oy, Haanvuorentie 25 49420 Hamina FINLAND, asiakaspalvelu@kelpokepo.fi, 0504449803

Namnet på register:

Kelpo Kepo Abs kundregister

3. Behandling av personuppgifterna i registret:

Förutsättningen för behandlingen av personuppgifter är en kundrelation  mellan kunden och Kelpo Kepo Ab samt kundens tillåtelse eller ett uppdrag som kunden har gett till Kelpo Kepo Ab.

Kunder är alla som har registrerat sig på  www.kelpokepo.fi nättjänst samt alla beställare av tjänster som Kelpo Kepo Ab har producerat och ordnat.

Registerhållaren använder registeruppgifter till följande ändamål:

 • Behandling av order och registeruppgifter.
 • Fakturering, kontroll av betalningar och inrivning
 • Administration och utveckling av kundrelationen
 • Marknadsförings kampanjer och direktreklam
 • Som databas till kundens godkännande av direktreklam

4. Innehållet i kundregister:

Personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Email adress
 • Samtycke till direktreklam
 • Andra uppgifter som kunden måste samtycka till

Orderuppgifter

 • Uppgifter om beställaren,betalaren och mottagaren
 • Produkt och pris med eventuella rabatter
 • Faktureringsadress
 • Leveransvillkor
 • Betalningsvillkor
 • Returvillkor
 • Reklammationer
 • Bonuspoäng
 • Önskelista
 • Presentkort och bonuspoängsaldo
 • Kundens saldouppgifter
 • Andra uppgifter som samlats med kundens  samtycke

Användaruppgifter:

 • Data om användningen av tjänsten
 • Kundbelåtenhet angående företag
 • Kundbelåtenhet angående produkter och tjänster
 • Övrig information som samlats med kundens samtycke

5. Utlämning av registeruppgifter:

För utskick av reklam material, kan namn och adressuppgifter lämnas till distributionsföretag i enstaka fall.

Kelpo Kepo Ab överlämnar inte registeruppgifter till utomstående för marknadsföringsändamål.

Skulle det bli aktuellt med att överlämna uppgifter senare ,så görs detta inte utan kundens samtycke.

6. Hur skyddas registeruppgifter:

Manuellt uppdaterade register hålls i Kelpo Kepo Abs lokaler:

Digitalt uppdaterde uppgifter:

Registeruppgiften sparas elektroniskt i www.kelpokepo.fi kundregister.Endast anställda på Kelpo Kepo Ab har tillgång tillkundregistret.

7. Rätt till kontroll av registeruppgifter

En registrerad kund har rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns i registret

Kontrollbegäran  skall skriftligen skickas till nedanstående adress.

Kelpo Kepo Oy

Haanvuorentie 25

49420 HAMINA

FINLAND